YHDISTYKSESTÄ


Yhdistyksen tarkoituksena

Yhdistyksen tarkoituksena on olla monipuolisesti yhteishyödyllinen ja helposti lähestyttävä olohuone erilaisiin kohtaamisiin toimialueen asukkaille. Yhdistys haluaa edistää yhteisöllisyyden merkitystä toimialueella.

Tarkoituksena on myös toimia nuorien aikuisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja muiden heikossa asemassa olevien tukena, sekä tarjota vertaistuellista toimintaa, vapaaehtoistehtäviä, osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia, sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Yhdistyksen tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti ihmisen sosiaalisia, psyykkisiä, fyysisiä ja hengellisiä tarpeita, sekä koordinoida apua tarvitsevien pääsyä ja ohjausta kullekin tarpeenmukaisiin palveluihin sen toimialueella.

Yhdistys tarjoaa myös yhteiskristillistä toimintaa ja pyrkii olemaan myös siltana omaa polkua etsivän ja seurakuntien välillä.

Yhdistyksen toiminnassa näkyy myös monipuolisesti eri taiteen lajit ja tällä pyritään rohkaisemaan ihmisiä toteuttamaan itseään ja tukemaan tämän luovuutta.

Yhdistys pyrkii tekemään myös työtä kaikenlaisten ennakkoluulojen ja leimojen muuttamiseksi.

Yhdistyksen arvoina on lähimmäisen rakkaus, yhdenvertaisuus, toisen ihmisen kunnioittaminen, ymmärtäväisyys, turvallisuus, auttavaisuus ja ystävällisyys.