TIETOSUOJASELOSTE

LÄHIÖ OLKKARI RY TIETOSUOJASELOSTE, JÄSENREKISTERI

19.11.2021

REKISTERINPITÄJÄ

LÄHIÖ OLKKARI RY

Y- tunnus 3230066-5

Muuttolinnuntie 15 J 24, 00780 Helsinki

puh. 044 0255416 info@lahio-olkkari.fi


REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT

Tarja Korkala, puh. 044 0255416

Anni Jaromaa, puh. 040 1802263

info@lahio-olkkari.fi

REKISTERIN NIMI

Lähiö Olkkari ry:n jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu jäsen- ja asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden ja asiakkuuden hoitaminen: palvelujen tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen ja suunnitteleminen sekä viestintä, markkinointi ja mielipidetutkimus.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • syntymävuosi

 • sukupuoli

 • taustajärjestö/ -organisaatio

 • jäsenyyden ja/ tai asiakkuuden alkamis- ja päättymispäivä

 • Lähiö Olkkari ry: luottamustoimet ja roolit

 • erityisruokavaliot (kursseille ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä)

 • laskutustiedot

 • tapahtumiin osallistumistiedot

 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 • jäsenen/ asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat muut tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIEDONLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan yhdistyksen jäsenorganisaatiolta/- yhteisöltä, rekisteröidyltä itseltään, ja Posti Group Oyj:ltä (osoitepäivitykset).

TIETOJEN LUOVUTUS EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

Seuraava koskee vain MTKL:n Jäsenistön uutiskirjettä. Uutiskirjeen saavat automaattisesti vain jäsenyhdistyksen luottamushenkilöt

Mielenterveyden Keskusliitto käyttää uutiskirjeen lähettämiseen yhdysvaltalaista MailChimp- sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite) siirtyy EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja- asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tietojen siirto perustuu tietosuoja- asetuksen 45 artiklaan. Euroopan komissio on 45 artiklan mukaisella osittaisella vastaavuuspäätöksiin päättänyt, että Yhdysvalloissa varmistetaan riittävä tietosuojan taso niin kutsutulla Privacy Shield- järjstelmällä.

MailChimp sähköpostipalvelun tuottavalla The Rocket Science Group LLC d/b / a Mailchimp on asianmukaisesti sertifioitu Privacy Shield- järjestelyssä.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan lainsäädännön mukaisesti.

Kun rekisteriaineistoa säilytetään The Rocket Science Group LLC d/b /a Mailchimpin palvelimella, huolehditaan laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asianmukaisesti.

TIEDON SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Voimme siirtää henkilötietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoaja). Puhelinnumero voidaan luovuttaa yhteistyökumppanille mielipidetutkimusta varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään yhdistyksen ja MTKL:n tietojärjestelmässä, jossa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu nimetyille toimihenkilölle heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muiden lakien ja säännösten edellyttämän ajan.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedonoikaisua tai poistamista. Tarkastaminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Lähiö Olkkari ry, Muuttolinnuntie 15 J, 00780 Helsinki.

Toimitamme vastauksen tarkastuspyynnön tehneen jäsenen, tai asiakkaan rekisterissämme olevaan osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely sekä luovuttaminen mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. 

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, vanhentuneet, puutteelliset tai tarpeettomat tiedot.

TIETOJA KÄSITTELEVÄT TAHOT

Lähiö olkkari ry:n jäsenrekisteristä vastaavat henkilöt sekä MTKL:n työntekijät.